Activiteiten

Naast de maandelijkse informele bijeenkomsten heeft ATALANTA geen vastgelegde activiteitenkalender.

Wel stelt ATALANTA graag de kennis van haar leden ter beschikking om deel te nemen aan wetenschappelijke studies of inventarisatieprojecten rond insecten.

De laatste jaren zijn een aantal insectencollecties als studiemateriaal ter beschikking gekomen van ATALANTA. Collecties met een zekere waarde, zij het door de veelheid van oudere waarnemingen uit de eerste helft van de twintigste eeuw, zij het door de doorgedreven specialisatie zoals de Buprestidae verzameling van wijlen G. Herman.