Bibliotheek.

Er is een uitgebreide bibliotheek beschikbaar, voor de werken bij de voorzitter thuis is er geen probleem om deze te raadplegen.

De bibliotheek van Broeder Florus, die ons door de Broeders van de congregatie van O.L.V. van Lourdes is uitgeleend, is bij onze secretaris ter beschikking, voor deze werken moet eerst een seintje gegeven worden aan de secretaris die deze boeken dan tijdig ter beschikking zal stellen. In principe worden er geen boeken uitgeleend, bij uitzondering echter kan dit mits een schriftelijke verklaring wel gebeuren, dit om deze kostbare boeken die niet de onze zijn niet te verliezen.