Doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging zijn te herleiden tot het samenbrengen van natuurliefhebbers met een bijzondere interesse voor insecten.

Het is dan ongetwijfeld ook de grootste verdienste van Atalanta om – reeds vele jaren – zowat het enige platform te zijn in de omgeving van Oost- en West-Vlaanderen waar mensen met interesse voor insecten hun bevindingen kwijt kunnen; een plek waar elke geïnteresseerde langzaam in een uitgebreide en niet altijd eenvoudige materie kan ingroeien.

Geen wetenschappelijke hoogvliegers dus, wél zoals de naam zegt : ATALANTA, vereniging van insectenliefhebbers.

 

Historiek

Atalanta, vereniging van insectenliefhebbers V.Z.W. werd opgericht in 1972.
Grote bezieler en voorzitter van 1973 tot 1993 was broeder P. Mees (beter gekend als Broeder Florus), landbouwingenieur en lid van de congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Vanaf het moment van oprichting tot heden gaat de interesse van de leden in hoofdzaak uit naar de insectenordes Coleoptera (kevers) en Lepidoptera (vlinders), hoewel hieraan geen grenzen vooropgesteld zijn.

Na het overlijden van broeder Florus werd het roer in handen genomen door diens oud-collega en priester Jozef Heynderycx.

Evenals broeder Florus was Jozef een gedreven man met een grote wetenschappelijke bagage. Vanaf dat ogenblik werden de maandelijkse bijeenkomsten niet meer gehouden in de normaalschool van Oostakker, maar ten huize van Jozef in Sint-Amandsberg bij Gent.

Onder het voorzitterschap van wijlen Priester Jozef Heynderycx (1993 tot 2005), eveneens landbouwingenieur van opleiding, werden regelmatig de accenten verschoven naar Aziatische regio’s (Maleisië) en centraal Afrika.

Sedert 2005 wordt de vereniging in het gareel gehouden door Guido Bonamie. Meteen is het bestuur van de vereniging hierbij heel wat verjongd.

De vergaderingen gaan sindsdien door in Merendree.