Vergaderingen

De vergaderingen gaan door elke laatste zaterdag van de maand, uitgezonderd de maanden Juli, Augustus en December.

De vergaderingen gaan door in Merendreedorp 58 9850 Merendree van 14u30 tot ongeveer 18u

Volgende vergaderingen:
In 2017 28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 30 september, 28 oktober, 25 november